Privacy

Privacy statement

 .
Artikel 1. Algemeen
 1. Dit privacy statement geeft het beleid weer ten aanzien van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Online Applicatie van Profileermij, hierna te noemen: ‘de Online Applicatie’.
 2. Indien de gebruiker wil inloggen op de Online Applicatie, dient de gebruiker een account te hebben aangemaakt bij Profileermij.

Artikel 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Profileermij slaat de persoonsgegevens van de gebruiker op, wanneer hij een account aanmaakt.
 2. Profileermij verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens van de gebruiker: naam, leeftijd, woonplaats, e-mailadres, MAC adres,IP adres.
 3. Met expliciete toestemming van de gebruiker, gebruikt Profileermij de persoonsgegevens van de gebruiker voor het vergelijken vanfunctiepro elen en het matchen van functiepro elen aan gebruikers.
 4. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt om statistieken omtrent het gedrag van de gebruiker in kaart te brengen.
 5. Met expliciete toestemming van de gebruiker, gebruikt Profileermij de persoonsgegevens van de gebruiker om hem te informeren overspeciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link waarmee de gebruiker zich direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 3. Doorgifte aan derden

 1. Profileermij zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan derden verkopen.
 2. Profileermij is bevoegd de persoonsgegevens door te geven aan een derde indien:
  • Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Profileermij en de Gebruiker; of
  • Gebruiker expliciete toestemming heeft gegeven aan Prolifeermij om persoonsgegevens aan, in de toestemming genoemde,derden door te geven.
 3. Profileermij sluit (bewerkers)overeenkomsten met deze derden ter waarborg voor de geheimhouding en beveiliging van de persoons-gegevens.

Artikel 4. Cookies

 1. Profileermij maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
 2. Pro leermij gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruiker te onthouden.
 3. Via de website van Profleermij worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Profileermij gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe gebruiker de aangeboden dienden gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verscha en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Profileermij heeft hier geen invloed op. Meer informatie over het privacy beleid van Google staat op de website van Google.
 4. De gebruiker kan bij bezoek aan de website en / of de Online Applicatie zelf aangeven of er cookies gebruikt morgen worden of niet.

Artikel 5. Social media

 1. Op de website van Profileermij zijn knoppen geplaatst om interactief gebruik van de website te kunnen maken middels Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Twitter, Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
 2. De gebruiker dient zelf de privacyverklaring van Twitter, Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) te raadplegen om te zien wat deze bedrijven met zijn persoonsgegevens doen. Profileermij B.V. | Verlengde Meeuwerderweg 99, 9723 ZM Groningen | www.profileermij.nl | team@profileermij.nl | Tel: 050 211 04 81 Triodos bank: NL59 TRIO 0197.6539.36 | Kvk Nr.: 58172114 | BTW Nr.: NL.8529.08.702.B0

Artikel 6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. Gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, verwijdering, vernietiging en afscherming van zijn persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Wanneer de gebruiker de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wil uitoefenen, of wanneer gebruiker vragen heeft omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over het privacybeleid, dient de gebruiker contact op te nemen met Profileermij via contact@profileermij.nl.

Artikel 7. Bewaart- en vernietigingstermijn

 1. Profileermij slaat de persoonsgegevens op gedurende de tijd dat er een overeenkomst is, waarop dit privacy statement van toepassing is, tussen Profileermij en gebruiker.
 2. Na de in het vorige lid genoemde termijn, worden de persoonsgegevens vernietigd.
 3. Profileermij is gerechtigd de persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn als genoemd in het eerste lid van dit artikel, indien ditgeschiedt op grond van een wettelijk voorschrift.

Artikel 8. Beveiliging

 1. Profileermij zal uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. Wanneer de gebruiker inlogt, wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnieken. De persoonsgegevens zullen te allen tijde worden beschermd en als vertrouwelijk worden behandeld.
Artikel 9. Wijzigingen in het privacy beleid
 1. Profileermij heeft het recht dit privacy beleid te wijzigen.
  Indien Profileermij mocht besluiten dit privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in het privacy statement. Profileermij zal de gebruiker gedurende een periode van drie maanden, door middel van een vermelding op het inlogscherm, op de hoogte brengen van deze wijziging.