Change language to: English

Privacy statement

CareerUp is een label van Cloud Career Services BV.

Cloud Career Services BV is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor ons is dat niet alleen van belang vanuit de naleving van de privacywet AVG, maar is het de kern van ons bedrijf. Wij ondersteunen je een carrière lang in het zetten van de juiste stappen. Controle over welke gegevens waar terecht komen is daarin van groot belang.

Artikel 1. Algemeen
 1. Dit privacy statement geeft het beleid weer ten aanzien van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Online Applicatie van Cloud Career Services BV, hierna te noemen: ‘de Online Applicatie’.
 2. Indien de gebruiker wil inloggen op de Online Applicatie, dient de gebruiker een account te hebben aangemaakt bij CareerUp, of een ander label van Cloud Career Services BV.

Artikel 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Cloud Career Services BV slaat de persoonsgegevens van de gebruiker op, wanneer hij een account aanmaakt.
 2. Cloud Career Services BV verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens van de gebruiker: naam, leeftijd, woonplaats, e-mailadres, MAC adres, IP adres.
 3. Met expliciete toestemming van de gebruiker, gebruikt Cloud Career Services BV de persoonsgegevens van de gebruiker voor het vergelijken van functieprofielen en het matchen van functieprofielen aan gebruikers.
 4. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt om statistieken omtrent het gedrag van de gebruiker in kaart te brengen.
 5. Met expliciete toestemming van de gebruiker, gebruikt Cloud Career Services BV de persoonsgegevens van de gebruiker om hem te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link waarmee de gebruiker zich direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 3. Doorgifte aan derden

 1. Cloud Career Services BV zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan derden verkopen.
 2. Cloud Career Services BV is bevoegd de persoonsgegevens door te geven aan een derde indien:
  • Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Cloud Career Services BV en de Gebruiker; of
  • Gebruiker expliciete toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens aan, in de toestemming genoemde, derden door te geven.
 3. Cloud Career Services BV sluit (bewerkers)overeenkomsten met deze derden ter waarborg voor de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens.

Artikel 4. Cookies

 1. Cloud Career Services BV maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
 2. Cloud Career Services BV gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruiker te onthouden.
 3. Via de website van Cloud Career Services BV worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Cloud Career Services BV gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe gebruiker de aangeboden dienden gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Cloud Career Services BV heeft hier geen invloed op. Meer informatie over het privacy beleid van Google staat op de website van Google.
 4. De gebruiker kan bij bezoek aan de website en / of de Online Applicatie zelf aangeven of er cookies gebruikt morgen worden of niet.

Artikel 5. Social media

 1. Op de website van CareerUp en andere labels zijn knoppen geplaatst om interactief gebruik van de website te kunnen maken middels Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Twitter, Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
 2. De gebruiker dient zelf de privacyverklaring van Twitter, Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) te raadplegen om te zien wat deze bedrijven met zijn persoonsgegevens doen.

Artikel 6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. Gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, verwijdering, vernietiging en afscherming van zijn persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Wanneer de gebruiker de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wil uitoefenen, of wanneer gebruiker vragen heeft omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over het privacybeleid, dient de gebruiker contact op te nemen met Cloud Career Services BV via info@cloudcareerservices.nl.

Artikel 7. Bewaart- en vernietigingstermijn

 1. Cloud Career Services BV slaat de persoonsgegevens op gedurende de tijd dat er een overeenkomst is, waarop dit privacy statement van toepassing is, tussen Cloud Career Services BV en gebruiker.

 2. Na de in het vorige lid genoemde termijn, worden de persoonsgegevens vernietigd.

 3. Cloud Career Services BV is gerechtigd de persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn als genoemd in het eerste lid van dit artikel, indien dit geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift.

Artikel 8. Beveiliging

 1. Cloud Career Services BV zal uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. Wanneer de gebruiker inlogt, wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnieken. De persoonsgegevens zullen te allen tijde worden beschermd en als vertrouwelijk worden behandeld.
Artikel 9. Wijzigingen in het privacy beleid
 1. Cloud Career Services BV heeft het recht dit privacy beleid te wijzigen. Indien Cloud Career Services BV mocht besluiten dit privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in het privacy statement. Cloud Career Services BV zal de gebruiker gedurende een periode van drie maanden, door middel van een vermelding op het inlogscherm, op de hoogte brengen van deze wijziging.

Wil je inzage in de gegevens die Cloud Career Services BV van jou verwerkt? Of heb je vragen over je gegevens of over hoe Cloud Career Services BV de bepalingen uit de AVG naleeft? Neem dan contact op met info@cloudcareerservices.nl.